A-Touch som behandling

Hvad er og kan en A-Touch behandling?

A-Touch er en blid, effektiv, noninvasiv blødvævsteknik som udelukkende arbejder på de myofaciale baner/linjer/liner. Behandlingen er smertefri og stabiliserende. Den anvendes primært til større skader og lidelser i bevægeapparatet, hvor den går ind, genskaber forbindelsen i kroppen og nulstiller vævet efter en skade. Den kan anvendes til både akutte og kroniske tilstande.

Når man arbejder på de myofaciale baner med A-Touch, så anvender man et specielt tryk i et bestemt system, som er bagvejen (korteste rute) til muskler, knogler og sener. Her opnås en hurtig stabiliserende, smertefri opheling af kroppens struktur og symptomer. Der opnås store justeringer i både led og muskler med denne behandling uden det bliver et overgreb på patienten. Altså en behagelig nulstilling af kroppen.

Alle kroppens muskler er indkapslet i en fin muskelhinde, også kaldet facia. Alle faciaer i kroppen er i ledtog med hinanden i et stort bundt, men dog er de delt ind i myofaciale baner/linjer/liner afhængigt af hvem der fortolker navnet.

I A-Touch arbejder man ud fra en bevidsthed om at henvende/tale ordentligt til kroppen og give den de rigtige input på det rigtige tidspunkt i et bestemt system, så den får en fair chance for at rette op selv via sin egen intelligens, neuroenergien, som er kroppens egen selvophelende energi.